1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 5(54)'2017
  5. Про один підхід до оцінки ефективності застосування методів доменного моделювання при розробці сімейств програмних систем

Про один підхід до оцінки ефективності застосування методів доменного моделювання при розробці сімейств програмних систем

М.В. Ткачук, І.О. Мартінкус, К.А. Нагорний, Р.О. Гамзаєв
УДК 681.518:658.512
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Розглянуті особливості застосування методів та інструментальних засобів побудови доменних моделей (ДМ) в процесах розробки сімейств програмних систем (СПС) і зокрема, проблему забезпечення повторного використання коду (ПВК) в таких проектах. Проаналізовано взаємозв’язок показників ступеня ПВК та складності ДМ, введені необхідні для цього формалізовані визначення та евристичні твердження. Запропонована алгоритмічна модель процесу визначення коефіцієнту ефективності використання різних методів та засобів побудови ДМ, яка дозволяє врахувати як структурно-функціональну складність ДМ так і ступінь ПВК, який отримано на її основі. В результаті проведених програмних експериментів,із застосуванням побудованих метрик, отримані кількісні оцінки ефективності для тестових ДМ, що підтвердило працездатність запропонованого підходу.
Ключові слова: сімейство програмних систем, лінійка програмних продуктів, доменна модель, повторне використання, програмний код, складність, алгоритмічна модель, метрики, ефективність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ткачук М.В. Про один підхід до оцінки ефективності застосування методів доменного моделювання при розробці сімейств програмних систем / М.В. Ткачук, І.О. Мартінкус, К.А. Нагорний, Р.О. Гамзаєв  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 5(54). – С. 117-124.