1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу

Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу

В.П. Деденок, Г.В. Пєвцов, Д.В. Карлов, Ю.В. Рєзников, О.Ю. Чернявський
Системи обробки інформації. — 2017. — № 5(151). С. 5-15.
УДК 621.396.98
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Узагальнено і розгорнуто ідеї інформаційного підходу до синтезу вирішальних правил виявлення й оцінювання параметрів сигналів на фоні адитивних завад з невідомим законом розподілу. Введені нові базові теоретичні поняття та на їх основі сформовані підходи до синтезу непараметричних вирішальних правил оцінювання дискретних і безперервних параметрів спостережень. Доведено, що запропоновані алгоритми виявлення й оцінювання параметрів сигналів для класу ґауссових і широкого класу неґауссових завад, щільність розподілу яких може бути представлена полігаусовими моделями, повністю еквівалентні оптимальним за критерієм максимальної правдоподібності параметричним алгоритмам.


Ключові слова: статистика відношення інформативності спостережень, принцип максимуму інформативності спостережень, непараметрична невизначеність, інформаційні міри, інформаційні статистики, асимптотично оптимальний алгоритм виявлення сигналу, оцінка інформації по Фішеру
Бібліографічний опис для цитування:
Деденок В.П., Пєвцов Г.В., Карлов Д.В., Рєзников Ю.В., Чернявський О.Ю. Застосування інформаційного підходу до синтезу непараметричних вирішальних правил виявлення та оцінювання параметрів сигналу на фоні завад з невідомим законом розподілу. Системи обробки інформації. 2017. № 5(151). С. 5-15. https://doi.org/10.30748/soi.2017.151.01.