1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Методологічні основи побудови підсистеми управління радіоресурсом систем військового радіозв’язку

Методологічні основи побудови підсистеми управління радіоресурсом систем військового радіозв’язку

О.Г. Жук, А.В. Шишацький, П.В. Жук, Р.М. Животовський
Анотації на мовах:


Анотация: Проаналізовані задачі, які виникають в процесі функціонування військових систем радіозв’язку в умовах апріорної невизначеності та радіоелектронного подавлення, щодо умов ведення зв’язку, сигнальної і завадової обстановки. Проведено обґрунтування основних принципів управління радіоресурсом багатоантенних систем військового радіозв’язку в складній радіоелектронній обстановці. Обґрунтовані ключові принципи побудови підсистеми управління радіоресурсом багатоантенних систем військового радіозв’язку, описано основні етапи управління радіоресурсом багатоантенних систем військового радіозв’язку з метою досягнення екстремальних або підтримки заданих значень показників ефективності зв’язку. Представленні в статті методологічні засади управління радіоресурсом вказують на те, що використання лише традиційних підходів управління радіоресурсом систем військового радіозв’язку не дозволяє раціонально використовувати наявний радіоресурс. Отримані в статті результати можуть бути використані під час розробки науково-методичного апарату підвищення завадозахищеності систем військового радіозв’язку в складній радіоелектронній обстановці.


Ключові слова: математичне моделювання, система радіозв’язку, радіоелектронне подавлення, радіоресурс

Whoops, looks like something went wrong.