1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Оптимальне гарантуюче керування запасами в ланцюгах поставок в умовах невизначених запізнень

Оптимальне гарантуюче керування запасами в ланцюгах поставок в умовах невизначених запізнень

Ю.І. Дорофєєв, А.О. Нікульченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано підхід до розв’язання задачі синтезу гарантуючого керування запасами в дискретних ланцюгах поставок з невизначеними транспортними запізненнями і квадратичною функцією вартості в умовах дії невідомого, але обмеженого попиту та наявності обмежень на значення керуючих дій. Задача зводиться до синтезу закону керування у вигляді динамічного зворотного зв'язку за сигналом неузгодженості між готівковими та страховими рівнями запасів, який забезпечує асимптотичну стійкість замкненої системи і гарантує, що значення функції вартості не перевищує деяку верхню межу для всіх допустимих невизначеностей. Достатні умови існування таких регуляторів отримані на основі методу інваріантних еліпсоїдів за допомогою техніки лінійних матричних нерівностей (ЛМН). Параметризоване зображення гарантуючих регуляторів (якщо вони існують) представлено в термінах допустимих рішень для деякої сукупності ЛМН. Сформульовано задачу напіввизначеного програмування для синтезу оптимального гарантуючого регулятора, який мінімізує верхню межу функції вартості для замкнутої системи. Розглянуто чисельний приклад.


Ключові слова: керування запасами, гарантуюче керування, метод інваріантних еліпсоїдів, функціонал ЛяпуноваКрасовського, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування