1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Комп’ютеризований аналіз просторового розподілу біопродукційних процесів на зображеннях біоплато з рослинами, що плавають

Комп’ютеризований аналіз просторового розподілу біопродукційних процесів на зображеннях біоплато з рослинами, що плавають

А.І. Печерська, О.В. Висоцька, О.Я. Григор’єв, Є.Б. Радзішевська, А.С. Петренко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянута проблема визначення просторового розподілу в біоплато ділянок з різним характером біопродукційних процесів. В якості природної моделі біоплато, в якій роль основних агентів очищення води грають рослини, що плавають, використовувалися зарості Pistia stratiotes. Комп'ютеризований аналіз базувався на використанні математичного апарату дискретного моделювання динамічних систем і обробці цифрових фотографій, отриманих з борту легких безпілотних літальних апаратів. Застосування комп’ютеризованого аналізу просторового розподілу біопродукційних процесів на одержаних дистанційно зображеннях тимчасових біоплато з рослинами, що плавають, дозволяє своєчасно діагностувати стани рослинного співтовариства біоплато, що несуть загрозу відмирання водоростей з наступним вторинним забрудненням води, а також здійснювати їх дистанційний контроль.


Ключові слова: аналіз зображень, біобезпека, біомаса, біоплато, біопродукційні процеси