1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Використання збіткових кодів в крипто-кодових системах

Використання збіткових кодів в крипто-кодових системах

С.П. Євсеєв
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядаються загальна конструкція несиметричних крипто-кодових систем (НККС) на основі теоретикокодової схеми (ТКС) Мак-Еліса на алгеброгеометричних (АГК) на еліптичних кривих (еліптичних кодах, ЕС), що дозволяють інтегровано (одним механізмом) забезпечувати необхідний рівень безпеки на основі теоретикосложностной завдання – декодування випадкового коду (забезпечується 1030 – 1035 групових операцій, при потужності поля GF (210), оперативності – на рівні швидкодії криптоперетворень блоково-симетричних шифрів (БСШ), вирогідності – на основі алгеброгеометричних (завадостійких m-ічних кодів) забезпечення Pпом 10-9 – 10-12. Аналізуються способи побудови збиткових кодів, багатоканальні протоколи забезпечення безпеки на основі НККС на збиткових кодах. Використання збиткових кодів дозволяє збільшити швидкодію кодових перетворень в НККС за рахунок зменшення потужності поля GF (24 - 26), забезпечивши необхідний рівень криптостійкості на основі збільшення повної ентропії збиткових кодів (збільшення відстані єдиності ключових даних). Отримані результати дозволяють будувати гібридні (комплексні) криптосистеми, забезпечуючи основні показники безпеки, оперативності та достовірності, що пред’являються до сучасних комунікаційних систем і мереж.


Ключові слова: несиметрична крипто-кодова система, теоретико-кодова схема, перешкодостійкі алгеброгеометріческіе коди, збіткові коди