1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(151)'2017
  5. Теоретичні основи формування критеріїв оптимальності синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану складних радіотехнічних систем

Теоретичні основи формування критеріїв оптимальності синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану складних радіотехнічних систем

А.Ю. Брацлавська, С.В. Герасимов, Г.М. Зубрицький, О.І. Тимочко, О.О. Тимочко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновані та досліджені теоретичні основи обґрунтування критеріїв синтезу оптимальних вимірювальних сигналів для контролю параметрів систем і елементів складних радіотехнічних систем (у тому числі безпілотних і пілотованих літальних апаратів, зразків керованого ракетного озброєння, радіолокаційних станцій тощо). Проведено аналіз відомих методів контролю технічного стану складних радіотехнічних систем, які ґрунтуються на досліджені їх динамічних характеристик. Результати такого аналізу дозволяють досягти мети – обґрунтувати критерії для розрахунку параметрів оптимального вхідного вимірювального сигналу для контролю технічного стану складних радіотехнічних систем. Показано, що при достатньо малій перешкоді вхідного сигналу практично всі вимірювальні сигнали рівноцінні. Тому задача вибору параметрів оптимального вимірювального сигналу є актуальною тільки за досить великої перешкоди. Розглянуті основні критерії оптимізації параметрів вхідних вимірювальних сигналів, до яких віднесено максимум інформаційного показника, мінімум середньоквадратичної похибки, максимум чутливості. Обґрунтовано, що розглянуті критерії зводяться до єдиного, який пропонується використовувати для знаходження параметрів оптимального вхідного вимірювального сигналу, що застосовується для контролю технічного стану систем і елементів складних радіотехнічних систем на етапі експлуатації.


Ключові слова: контроль радіотехнічних систем, вимірювальні сигнали, критерії оптимізації, технічний стан