1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(29)'2017
  5. Еволюційний-інноваційний підхід до розробки складних зразків озброєння і військової техніки, до формування і реалізації стратегії розвитку системи озброєння збройних сил держави

Еволюційний-інноваційний підхід до розробки складних зразків озброєння і військової техніки, до формування і реалізації стратегії розвитку системи озброєння збройних сил держави

Д.А. Гриб, Б.А. Демідов, Ю.Ф. Кучеренко, О.А. Хмелевська, В.В. Грідіна, Л.В. Міхальова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті пропонується трансформувати порядок розробки озброєння і військової техніки (ОВТ), формування і реалізації стратегії розвитку системи озброєння збройних сил держави, прийнявши за основу еволюційний підхід з використанням інноваційних елементів і спіральної моделі розробки складних зразків ОВТ, створенням науковотехнічного та виробничо-технологічного заділів. Рекомендується змінити статус ТТЗ на виконання ДКР з виділенням у ньому двох частин. У першій частині пропонується представляти оперативно-тактичні вимоги (ОТТ), що визначаються замовником, а в другій – технічні вимоги, що підтримують ОТТ (що випливають з ОТТ) і формуються розробником зразка ОВТ. Технічні вимоги допускається коригувати (при необхідності, доцільності) за згодою замовника за результатами ескізного і технічного проектування без істотних змін досить повно і всебічно обґрунтованих замовником ОТТ. Запропонований порядок виконання зазначених робіт необхідно відобразити у відповідним образом коректованих нормативно-технічних документах (стандартах).


Ключові слова: еволюційний підхід, інноваційний розвиток, спіральна модель розробки, по-енно-технічна політика, оборонно-промислова політика, система озброєння, оперативно-тактичні вимоги, технічні вимоги, технічне оснащення, нетрадиційні види озброєння