1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(29)'2017
  5. Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування

Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування

М.Ю. Яковлев, Є.В. Рижов, Л.М. Сакович, П.Л. Аркушенко
Тематика статті: Загальні питання
УДК 623.61
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті досліджено вплив якості метрологічного забезпечення ремонту військової техніки зв’язку на значення показників її ремонтопридатності з метою удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування з врахуванням польових умов роботи ремонтних органів при забезпеченні необхідного часу відновлення працездатності. Якість метрологічного забезпечення істотно впливає на показники ремонтопридатності. При цьому необґрунтоване завищення вимог до засобів вимірювальної техніки веде до значного збільшення їх вартості. Запропоновано враховувати метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки в процесі визначення мінімально припустимої ймовірності оцінки результату виконання перевірок при поточному ремонті військової техніки зв’язку. Показано, що врахування результатів досліджень дозволяє підвищити точність визначення необхідного значення вимог до засобів вимірювальної техніки, в чому і полягає сутність удосконалення методу.


Ключові слова: військова техніка зв’язку, поточний ремонт, засоби вимірювальної техніки, метрологічна надійність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Яковлев М.Ю., Рижов Є.В., Сакович Л.М., Аркушенко П.Л. Удосконалення методу завдання вимог до мінімально припустимого значення ймовірності правильної оцінки результату виконання перевірки під час діагностування. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2017. № 4(29). С. 137-143. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.29.19.