1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(26)'2011
  5. Оцінка енергетичних характеристик ракет-носіїв при одноразовому та дворазовому включенні двигуна додаткового ступеня

Оцінка енергетичних характеристик ракет-носіїв при одноразовому та дворазовому включенні двигуна додаткового ступеня

О.В. Дегтярев, В.С. Шеховцов
Анотації на мовах:

Запропонована методика визначення оптимальних траєкторій виведення для випадку руху ракети-носія в ньютоніанському полі тяжіння. Методика дозволяє врахувати обмеження на параметри руху носія з вимкненим двигуном, кількість включень і час роботи двигунів ступенів, характерних для носіїв, що розглядаються. Показано, що використання отриманих умов оптимальності тяги двигунів носія дозволяє при оцінці енергетичних характеристик носія звести чисельне рішення задачі до послідовного вирішення однопараметричних крайових задач.
Ключові слова: енергетичні характеристики, схема виведення, режими польоту, сопряжена система, програми кута тангажу і тяги, умови трансверсальності