1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(51)'2017
  5. Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями

Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями

Ю.В. Стасєв, Л.О. Клєванна, О.Ю. Носик
УДК 623.618.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті пропонується алгоритм підвищення перешкодозахищеності систем управління та зв’язку на основі синтезу сигнально-кодових конструкцій поліпшеними кореляційними властивостями. Показано, що підвищення перешкодозахищеності систем управління та зв’язку можливо при сумісному використані перешкодозахищених кодів і ортогональних дискретно-частотних сигналів. Формуються умови синтезу сигнально-кодових конструкцій з заданими кореляційними властивостями. Обґрунтовується вибір перешкодозахищеного коду. Сформульовані та доведені необхідні умови розмірності коду і його мінімальної кодової відстані.


Ключові слова: функція взаємної кореляції, кореляційні властивості, нормована функція кореляції
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Стасєв Ю. В. Алгоритм формування сигнально-кодових конструкцій з поліпшеними кореляційними властивостями / Ю.В. Стасєв, Л.О. Клєванна, О.Ю. Носик  // Системи озброєння і військова техніка. – 2017. – № 3(51). – С. 73-77.