1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(51)'2017
  5. Комплексна богатокритеріальна оцінка осередків ядерного ураження на основі аналізу ієрархій під час створення системи радіаційного моніторингу надзвичайних ситуацій військового характеру

Комплексна богатокритеріальна оцінка осередків ядерного ураження на основі аналізу ієрархій під час створення системи радіаційного моніторингу надзвичайних ситуацій військового характеру

С.Ю. Петрухін, Л.А. Пісня, І.Ю. Чернявський
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі здійснюється комплексна оцінка вкладу «необхідних та достатніх» параметрів ядерного вибуху для коректної оцінки ситуації у осередках ядерного ураження на основі методу аналізу ієрархій Т. Сааті. Практика комплексної багатокритеріальної оцінки осередків ядерного ураження дозволяє більш глибше дослідити взаємний вплив уражаючих факторів ядерного вибуху різної потужності, виду та типу ядерного боєприпаси, що безумовно показує перспективи подальшого розвідку експертно-аналітичного оцінювання у системах радіаційного моніторингу надзвичайних ситуацій воєнного характеру.


Ключові слова: ядерний вибух, необхідні та достатні параметри, осередок ядерного ураження, метод аналізу ієрархій