1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Аналіз загальних підходів щодо побудови системи інформаційної безпеки

Аналіз загальних підходів щодо побудови системи інформаційної безпеки

К.О. Соколов
Анотації на мовах:


Анотация: В зазначеній статті було проведено аналіз підходів щодо побудови системи інформаційної безпеки провідних країн світу. Під час аналізу підходів побудови системи інформаційної безпеки провідних країн світу з’ясовано те, що система інформаційної безпеки відноситься до складних інформаційних систем. Проте, єдиного підходу до синтезу її структури на даний час не існує. Автором зазначеної статті пропонується здійснювати синтез системи інформаційної безпеки шляхом формування властивостей системи, вимог до неї та виконуваних функцій; структурним синтезом її системи – формування елементів системи, а після чого здійснювати параметричний синтез системи з визначенням параметрів елементів структури. Формування властивостей системи, вимог до неї та виконуваних функцій здійснюється на підставі аналізу особливостей застосовності розроблюваної системи та виконуваних з її використанням завдань. Також проведено аналіз традиційних підходів до реалізації структурного синтезу складної системи, а саме евристичний синтез структури та методів однокритеріальної та багатокритеріальної оптимізації. Альтернативні варіанти побудови системи можна формувати як евристичними методами, так і з використанням методів математичного синтезу. В свою чергу, процедуру вибору оптимальної структури системи із сукупності альтернатив можна реалізувати з використанням оптимізаційних методів як за однокритеріальною, так і за багатокритеріальною моделлю. Таким чином, при синтезі системи інформаційної безпеки органів державної влади України вибраний підхід формування багатокритеріальних математичних моделей структурного та параметричного синтезу інформаційних систем з накопиченням цільової інформації.


Ключові слова: ситуаційне управління; система інформаційної безпеки; система підтримки прийняття рішень