1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом

Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом

І.П. Мажара, О.І. Тимочко, В.Г. Чернов
УДК 623.618
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто інформаційну модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом. Процес управління повітряним рухом висуває підвищені вимоги до осіб, що безпосередньо здійснюють управління польотами повітряних суден. Тому безпека і ефективність управління повітряним рухом суттєво залежать від підбору кандидатів, що найкраще зможуть справлятися з майбутньою роботою, а також від їх подальшої професійної підготовки в умовах авіаційного середовища на протязі всього періоду діяльності. Проблема процесу допуску військових фахівців з управління польотами авіації, у тому числі з використанням автоматизованих систем, в сучасних умовах залишається недостатньо дослідженою. Тому метою роботи є розробка інформаційної моделі діяльності осіб групи керівництва польотами в процесі допуску до самостійної роботи. Визначено поняття професійно підготовленої особи групи керівництва польотами. Надано поняття загальної, професійної, військово-спеціальної та військово-професійної компетентності. Проаналізовано використання традиційних методів і критеріїв оцінювання професійної підготовленості осіб групи керівництва польотами. Розглянуті два види діагностики для автоматизованого контролю параметрів діяльності осіб групи керівництва польотами. Подана інформаційна модель діяльності осіб групи керівництва польотами у вигляді орієнтованого графа, який характеризує діяльність осіб групи керівництва польотами при прийнятті рішення на автоматизованому пункті управління авіацією.


Ключові слова: особа групи керівництва польотами, компетентність, інформаційна модель, управління повітряним рухом
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мажара І. П. Інформаційна модель допуску осіб групи керівництва польотами до управління повітряним рухом / І.П. Мажара, О.І. Тимочко, В.Г. Чернов  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 1(30). – С. 24-29. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.30.04.