1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Математична модель «радіотехнічний засіб – система контролю» на апараті мереж Петрі

Математична модель «радіотехнічний засіб – система контролю» на апараті мереж Петрі

М.А. Павленко, Ю.Є. Шапран, М.О. Стахова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонована та досліджена математична модель «радіотехнічний засіб – система контролю», яка визначає взаємозв'язок між засобом контролю та системою, що призначена для контролю. Проведено аналіз відомих методів розробки математичних моделей контролю технічного стану складних систем, визначено їх головний недолік - залежність від двох незалежних моделей. Результатом такого аналізу є пропозиція з розробки математичної моделі «радіотехнічне засіб – система контролю» із застосуванням апарату мереж Петрі. Запропоновано структуру моделі «радіотехнічний засіб – система контролю», яка представлена графом мережі Петрі. Розроблено математичну модель на основі запропонованого графа. Проведено аналіз математичної моделі на обмеженість, безпеку, збереженість і покриваємість. Показані результати перевірки запропонованої моделі на адекватність.


Ключові слова: математична модель, радіотехнічне засіб, контроль технічного стану, мережа Петрі