1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Метод оцінки параметрів каналу з використанням технології МІМО-SEFDM

Метод оцінки параметрів каналу з використанням технології МІМО-SEFDM

О.Г. Жук, А.В. Шишацький, Є .М. Прокопенко, Р.М. Животовський
Анотації на мовах:


Анотация: В зазначеній статті проведено розробку методу оцінки стану каналу з використанням гібридної інформаційної технології, що заснована на поєднанні двох сучасних ефективних технологій передачі даних, а саме технології МІМО та технології SEFDM. Зазначене поєднання дозволяє отримати значне підвищення ефективності використання радіо-частотного ресурсу та збільшити швидкість передачі інформації. Проте для оцінки стану каналу зв’язку з використанням зазначеної інформаційної технології необхідно провести розробку методу оцінки параметрів каналу, оскільки відомі методи оцінки мають високу обчислювальну складність. Вирішенню зазначеного питанню присвячена зазначена стаття. В статті проведений аналіз основних методів оцінки стану каналів зв’язку, що були використанні для розробки зазначеного методу оцінки стану каналу з використанням технології МІМО-SEFDM. В статті застосовані методи теорії сигналів, теорії завадостійкого кодування, теорії імовірності, теорії інформації, теорії потенційної завадостійкості, теорії матриць , теорії прийняття рішень, теорії ігор, теорії автоматичного управління, методи математичного програмування та методи імітаційного моделювання. Представлений в статті метод оцінки стану каналу з використанням технології МІМО-SEFDM дозволяє зменшити обчислювальну складність, підвищити завадозахищеність, а також підвищити ефективність використання радіочастотного ресурсу перспективних систем радіозв’язку. Отримані в статті результати можуть бути використані під час розробки та проектування систем радіозв’язку спеціального призначення, що функціонують в складній радіоелектронній обстановці та дефіциті наявного радіочастотного ресурсу.


Ключові слова: багатоантенні системи, спектрально-ефективні сигнали, обчислювальна складність, канальні характеристики

Whoops, looks like something went wrong.