1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Метод трикритеріального евклідового ядра та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

Метод трикритеріального евклідового ядра та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив

М.М. Потьомкін, Р.С. Сірченко
Тематика статті: Загальні питання
УДК 519.863
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Наведено опис нового методу формування ядра альтернатив, у якому для зменшення впливу ефекту компенсації на склад ядра порівняння альтернатив здійснюється з використанням трьох критеріїв: максимального наближення до найкращої точки, максимального віддалення від найгіршої точки та мінімального значення показника, який характеризує максимальну віддаленість альтернативи від найкращої точки за показником з найбільшою віддаленістю. Можливість практичного використання цього методу показана на прикладах. Метод може бути використаний під час багатокритеріальної оптимізації складних об’єктів.


Ключові слова: багатокритеріальна оптимізація; метод TOPSIS-ядро; метод трикритеріального евклідового ядра; метод формування ядра
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Потьомкін М. М. Метод трикритеріального евклідового ядра та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив / М.М. Потьомкін, Р.С. Сірченко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 1(30). – С. 138-142. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.30.19.