1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(30)'2018
  5. Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба