1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(52)'2017
  5. Метод прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь

Метод прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь

В.Б. Кононов, В.В. Бурцева
УДК 519.87:316.458.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті запропоновано метод прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки (ВЗВТ) зразків озброєння та військової техніки. Прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування ВЗВТ є важливою умовою ефективного планування метрологічного обслуговування. Існуючи методи прогнозування потреби метрологічного обслуговування зразків ВЗВТ засновані на використання багатофакторних регресійних моделей. Але в них не враховувалися питання можливої взаємозалежності ендогенних змінних, які використовуються при моделюванні завдань прогнозу і які впливають на обсяг замовлень на метрологічне обслуговування ВЗВТ різних типів. Для вирішення такого завдання розроблена математична модель прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування ВЗВТ зразків ОВТ на основі системи взаємозалежних рівнянь, в яких ендогенні змінні (кількість замовлень) залежать як від значень факторів (кількість зразків ОВТ), які оснащені відповідними типами ВЗВТ, так й від значень кількості замовлень – інших ендогенних змінних. Але для застосування моделі потрібно проводити оцінювання її структурних параметрів. В статті розглянуті необхідні та достатні умови ідентифікованості системи взаємозалежних рівнянь, яка пропонується для прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування ВЗВТ зразків ОВТ та запропоновано двохкроковий метод найменших квадратів, який дозволяє отримати незміщені та обґрунтовані оцінки для оцінювання структурних параметрів системи взаємозалежних рівнянь.


Ключові слова: метод прогнозування, метрологічне обслуговування, засоби вимірювальної техніки, замовлення на метрологічне обслуговування, озброєння та військова техніка
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Кононов В.Б., Бурцева В.В. Метод прогнозування замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі системи взаємозалежних рівнянь. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 4(52). С. 33-37.

Whoops, looks like something went wrong.