1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(26)'2011
  5. Характеристики луна-сигналів декаметрового диапазону радіохвиль при їх багатопроменевому розповсюдженні

Характеристики луна-сигналів декаметрового диапазону радіохвиль при їх багатопроменевому розповсюдженні

В.Д. Карлов, Ю.А. Сірик, А.В.Тугай
Анотації на мовах:


Анотация: У статті в рамках багатопроменевого механізму поширення сигналів декаметрового діапазону радіохвиль проаналізована залежність ширини спектру амплітудних флуктуацій сигналу відбитого від лоціруємої цілі від висоти польоту цілі і виду поляризації випромінюваних радіосигналів. Як лоціруєма ціль обраний стратегічний бомбардувальник В-2. Розрахунки проведені для средньоширотної іоносфери стосовно средньопересічнної місцевості. Основна увага приділена двопроменевому механізму поширення радіосигналів.


Ключові слова: локація групових цілей, декаметровий діапазон радіохвиль, амплітудні флуктуації, багатопроменеве поширення