1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(26)'2011
  5. Встановлення кількості і розподілу контрольованих позначок при метрологічному забезпеченні вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів

Встановлення кількості і розподілу контрольованих позначок при метрологічному забезпеченні вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів

М.О. Крюков, О.В. Дегтярьов
Анотації на мовах:

У даній статті запропоновано вдосконалений принцип обґрунтування раціональної кількості та розподілу контрольованих позначок у діапазонах вимірювань вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп'ютерів, що ґрунтується на аналізі закону зміни інструментальної похибки.
Ключові слова: вимірювальна система, цифрова обробка сигналів, промисловий комп’ютер, контрольовані позначки, повірка