1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Визначення максимально допустимого запізнення при синтезі системи керування запасами в мережах поставок

Визначення максимально допустимого запізнення при синтезі системи керування запасами в мережах поставок

Ю.І. Дорофєєв, А.О. Нікульченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновано підхід до вирішення задачі оцінювання максимально допустимої величини запізнення в мережах поставок з невизначеними затримками поставок в умовах невідомого, але обмеженого зовнішнього попиту. За допомогою дескрипторного перетворення дискретної моделі вузла мережі поставок в просторі станів і побудови функціоналу Ляпунова-Красовського, який залежить від розміру інтервалу запізнення, отримано умову існування гарантуючого регулятора, який мінімізує верхнє граничне значення квадратичного критерію якості. Побудову функціоналу виконано на основі розбиття інтервалу запізнення на два нерівних підінтервали. Для вибору настроюваного параметра, що визначає точку розбиття, запропоновано обчислювальний алгоритм. За допомогою техніки ЛМН розглянута задача зведена до задачі напіввизначеного програмування. Розглянуто чисельний приклад.


Ключові слова: керування запасами, гарантуюче керування, метод інваріантних еліпсоїдів, функціонал ЛяпуноваКрасовського, лінійна матрична нерівність, задача напіввизначеного програмування