1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Апарат формалізації знань для системи підтримки прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом

Апарат формалізації знань для системи підтримки прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом

Ю.І. Полонський, С.Г. Шило, І.О. Борозенець, В.С. Мажаров
Анотації на мовах:


Анотация: Робота спрямована на удосконалення системи інформаційного забезпечення процесів прийняття рішень операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом. Запропоновано апарат формалізації бази знань предметної області, що базується на положеннях теорії категорій та счислення присутності. Пропонується подавати структури для опису об’єктів за допомогою системи цільових установок. На основі мережевої моделі задач і цільових установок для кожної з підзадач і типу теорії формуються аксіоми. В якості основи для їх побудови виступає семантичне мережеве подання об’єкту і формули окремих підоб’єктів. Кожному поданню об’єкта в теорії фізичної реальності співставляється у відповідність сукупність перетворювачів інформації, що трансформують інформацію про вихідні поняття, які задовольняють початкові умови, у інформацію про результуючі поняття, що мають відповідати новим умовам. В підсумку, запропонований апарат формалізації дозволяє синтезувати програми для вирішення задач підтримки прийняття рішень.


Ключові слова: потенційно конфліктні ситуації, інформаційна модель, діяльність оператора, категорна модель знань