1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Оцінка нижньої межі надійності системи, що фізично реалізована, в процесі її есплуатації при довільних законах розподілу узагальненого навантаження і міцності

Оцінка нижньої межі надійності системи, що фізично реалізована, в процесі її есплуатації при довільних законах розподілу узагальненого навантаження і міцності

В.Ю. Дубницький, А.М. Кобилін, О.А. Кобилін
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано методику оцінки нижньої межі надійності системи, що фізично реалізована, в процесі її експлуатації при довільних законах розподілу узагальненого навантаження і міцності. Для визначення кількості інтервалів гістограм розподілу узагальненої міцності і узагальненого навантаження використано метод, що враховує емпіричний ексцес отриманих розподілів. Запропоновано кожен інтервал отриманих гістограм розглядати як інтервальне число, визначене в класичній формі. Для визначення надійності системи обчислено значення інтервального відношення кожного інтервалу гістограми узагальненого навантаження до кожного інтервалу узагальненої міцності. Надійність системи визначають як нижню межу оцінки частоти тих випадків, при яких ліва межа інтервального відношення більше одиниці. Для варіанту «навантаження розподілене по нормальному закону, міцність – по нормальному закону» виконано розрахунок надійності в аналітичному вигляді. В результаті його порівняння із статистичною оцінкою показано, що для системи, що експлуатується, запропонована методика дає більш обережний результат. Запропонована методика може бути використана від час визначення надійності систем, що експлуатуються в умовах деструктивного впливу зовнішнього середовища.


Ключові слова: надійність, гістограма, гамма-розподіл, нормальний розподіл,ексцес,інтервальні обчислення