1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання

Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання

К.В. Плахотніков, О.В. Старкова, Т.О. Костюк, Д.О. Бондаренко
Системи обробки інформації. — 2018. — № 1(152). С. 68-73.
УДК 691.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено дослідження композиційного матеріалу, до складу якого входять алюмосилікатні мікросфери, портландцемент, добавка метилцелюлози та комплексна хімічна добавка, що сприяє додатковому синтезу кристалогідратів з алюмінатними та силікатними фазами цементу. В роботі було поставлено задачу, а саме оптимізувати вміст складових композиту за допомогою математичного моделювання. Було отримано модель у вигляді поліному другого порядку. Перевірено значимість коефіцієнтів у рівнянні, адекватність моделі. Побудовано поверхні відгуку та їх проекції на площину. Внаслідок чого було отримано скорегований склад і раціональні області вмісту складових суміші із застосуванням математичного апарату.


Ключові слова: алюмосилікатні та скляні мікросфери, глибина проникнення, матриця планування, рівняння регресії, нормовані, натуральні змінні
Бібліографічний опис для цитування:
Плахотніков К.В., Старкова О.В., Костюк Т.О., Бондаренко Д.О. Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання. Системи обробки інформації. 2018. № 1(152). С. 68-73. https://doi.org/10.30748/soi.2018.152.10.