1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(152)'2018
  5. Тивності вимірюв рів технічного ст

Тивності вимірюв рів технічного ст

С.В. Герасимов, Ю.Є. Шапран
Анотації на мовах:


Анотация: тоди розрахунку показників мірювального контролю параметрів при і технічного стану радіотехнічних засобів. Дані базуються на розробленій математичній моделі дено ан ю технічного стану радіотехнічних основі пор а ефективності значенням. показника ефективності контролю параметрів радіотехнічних онтролі (перед застосуванням за розрахунку показник вимірювального контролю параметрів плексній перевірці. Запропоно часових параметрів мірювального контролю параметрів радіотехнічного засоб стану.


Ключові слова: радіотехнічний засіб, контроль технічного стану, показник ефективності, вимірювальний контроль параметрів