1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(55)'2018
  5. Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі

Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі

Р.А. Момот, А.М. Терещенко, А.М. Андрієнко
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті обґрунтована актуальність дослідження особливостей надання Україні міжнародної матеріально-технічної допомоги (МТД) з боку країна-партнерів, обумовленої складними політичними, економічними та безпековими обставинами, які склалися внаслідок агресії Російської Федерації (РФ) і поставили нашу державу на шлях вимушеного її запозичення. Проведено аналіз існуючої міжнародної та вітчизняної нормативно-правової бази, яка регламентує підстави для надання МТД та механізм її реалізації для забезпечення потреб Збройних Сил (ЗС) України та військових формувань держави. Розглянуто: історичні витоки та підґрунтя міжнародного військового співробітництва; механізм імплементації та хронологію реалізації програм і проектів міжнародної допомоги Україні у військовій сфері; порядок координації заходів, пов’язаних із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної допомоги; розподіл функціональних повноважень між міністерствами та іншими органами державної влади при здійсненні реєстрації проектів та забезпеченні формування стратегічних і щорічних програм МТД відповідно до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку держави. Відповідно до умов реалізації програм МТД США, наведені показники фінансування України за програмами FMF (Foreign Military Financing), ERI (European Reassurance Initiative) і USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) за 2015-2017 роки, а також суми коштів та приблизний перелік військового майна і обладнання, наданих іншими країнами-партнерами за аналогічний період. Показано, що незважаючи на суттєвий розмір наданої допомоги, саме реформа обороннопромислового комплексу (ОПК) України і нарощування воєнного потенціалу військових формувань держави розглядаються США як основа для успішної протидії російській агресії. Отримані результати доцільно використовувати для визначення доцільного варіанту забезпечення реального підвищення бойового потенціалу Українського війська.


Ключові слова: країни-партнери, матеріально-технічна допомога, оборонно-промисловий комплекс, реалізація програм, бойовий потенціал, показники фінансування, протидія агресії
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Момот Р.А., Терещенко А.М., Андрієнко А.М. Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 1(55). С. 30-36. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.55.04.