1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(55)'2018
  5. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України

Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України

О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.С. Масловський, О.І. Кремешний, А.П. Корнієнко
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті авторами розкриті основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України з позицій дослідження проблемних питань зміцнення обороноздатності держави. Вивчення досвіду попередників та аналіз ситуації, яка складається в Україні сьогодні, дозволили сформувати деякі погляди щодо актуальних напрямів проведення досліджень в галузі військового будівництва за воєнно-економічною тематикою. Сучасні умови розвитку України достатньо чітко вказують на те, що під час обґрунтування подальших напрямів розвитку Збройних Сил України доцільно враховувати необхідність комплексного, у тому числі і воєнно-економічного обґрунтування можливих стратегічних завдань для ЗС України, які будуть основою планування будівництва ЗС України з подальшим визначенням складу сил та засобів для їх виконання. Проведені авторами дослідження дозволили визначити основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України, а також розкрити сутність проблем забезпечення адекватності розвитку економіки держави вимогам необхідного рівня її обороноздатності. У статті найбільшої уваги приділяється теоретичним питанням взаємозв’язку економіки держави з подальшими перспективами розвитку її Збройних Сил, а також визначені основні фактори, які визначальним чином впливають на процес будівництва Збройних Сил України, та розкриті особливості їх впливу. Визначенні в статті основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України можуть бути корисними для науковців та спеціалістів системи оборонного планування з метою формування поглядів щодо порядку та змісту процесу воєнно-економічного обґрунтування основних пріоритетних напрямів будівництва та розвитку ЗС України з урахуванням економічних можливостей держави.


Ключові слова: військове будівництво, будівництво Збройних Сил, воєнно-економічне обґрунтування, воєнно-економічний потенціал, національна економіка, мобільність економіки,планування будівництва Збройних Сил України
Бібліографічний опис для цитування:
Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України / О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, С.С. Масловський, О.І. Кремешний, А.П. Корнієнко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 1(55). – С. 37-46. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.55.05.

Whoops, looks like something went wrong.