1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(55)'2018
  5. Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою

Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою

А.М. Зарубін, О.О. Новиков
УДК 629.7.054
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті виконано аналіз алгоритмів числення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою. Як інструмент використане візуальне моделювання у середовищі Matlab. За допомогою Simulink моделі одноканальної системи оцінено вплив систематичних інструментальних похибок датчиків первинної інформації на точність визначення вертикалі місця та абсолютної швидкості повітряного судна. Встановлено, що кінцеві похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою обумовлені інструментальними похибками датчиків первинної інформації та мають один порядок з платформною системою. Отримані результати можна застосувати при розробці та експлуатації навігаційних систем.


Ключові слова: інерціальна навігаційна система; безплатформна інерціальна навігаційна система; датчик кутової швидкості; літальний апарат; антитерористична операція; повітряне судно
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Зарубін А. М. Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою / А.М. Зарубін, О.О. Новиков  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 1(55). – С. 60-66. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.55.08.