1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(55)'2018
  5. Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень

Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень

Ю.В. Козлов, О.О. Новикова
УДК 621.391; 378.147
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Ефективне вирішення завдань відбору кандидатів на заміщення посад у виробничих та інших підрозділах є одним з визначальних у будь-якій галузі людської діяльності. Недосконалість існуючого методичного апарату відбору зумовлена тим, що він використовує достатньо складні математичні підходи, підґрунтям яких є відомі експертні методи. Розглянуто підхід до вирішення завдання професійного відбору для прийняття кадрових рішень із застосуванням експертного методу приписування балів чотирибальної шкали порядку і так званого модифікованого коефіцієнту конкордації для побудови ранжируваних списків будьяких об’єктів порівняння.


Ключові слова: професійний відбір, експертне оцінювання
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Козлов Ю.В., Новикова О.О. Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 1(55). С. 11-115. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.55.15.