1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(55)'2018
  5. Розрахунок чутливості кручених трубчастих манометричних пружин середньої товщини методом теорії оболонок

Розрахунок чутливості кручених трубчастих манометричних пружин середньої товщини методом теорії оболонок

О.С. Чубукін
Анотації на мовах:


Анотация: У даній роботі викладено новий підхід до вирішення задачі розрахунку напружено-деформованого стану чутливого елемента манометричних і теплових приладів, який пропонується застосовувати в процесі його проектування. Об'єктом дослідження є вита манометрична пружина. Предметом дослідження є напружено-деформований стан цієї пружини з різними формами перерізів. Метою дослідження є створення математичної моделі напружено-деформованого стану об'єкта, що дозволяє, в подальшому, вирішити завдання оптимізації його конструктивних параметрів в алгоритмі автоматичного розрахунку при автоматичному проектуванні пружин. В результаті дослідження була створена модель напружено-деформованого стану кручених манометричних пружин, виконана постановка задачі оптимізації її параметрів з урахуванням конструктивних і технологічних обмежень та запропоновано метод розв'язання цієї задачі. Область використання – авіаційні прилади, призначені для вимірювання тиску рідин і газів.


Ключові слова: математична модель, напружено-деформований стан, скручена трубчаста манометрична пружина, оптимізація цільової функції