Особливості вивчення геоінформаційних систем у вищій школі

О.Є. Поморцева, Ф.С. Мауссе, Д.О. Кінь
Анотації на мовах:


Анотация: У статті описуються особливості навчання у вищих навчальних закладах у даний час. Особливу увагу приділено міжпредметній інтеграції в цьому процесі. Таке навчання сприяє не тільки інтенсифікації, систематизації навчальнопізнавальної діяльності, а й розвитку у студентів навичок самостійно отримувати знання, яких бракує. В ідеалі міжпредметні зв'язки на етапах включення їх в пізнавальну діяльність повинні грати роль пускового механізму, що запускає процес саморозвитку студента. Міжпредметні зв'язки в навчанні вносять елементи творчості в розумову діяльність. Запропоновано послідовність вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки і взаємозв'язки між ними. Запропоновані рекомендації дозволять більш ефективно проводити навчання фахівців в даній області знань і використовувати вже отримані методичні напрацювання.


Ключові слова: інтегроване навчання, пізнавальна діяльність, саморозвиток, цикли дисциплін, рівні інтеграції навчального матеріалу, трансдисциплінарне навчання, гнучкість мислення, системне мислення, внутріпредметні зв'язки, міжпредметні зв'язки, комплекс індивідуальних моделей професійних знань, компетентність, геопросторові дані, геореляційна модель даних, система управління базами даних, база геоданих, мова запитів, тахеометр