1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням

Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням

І.Г. Леонов, Ю.І. Рафальський, А.Є. Присяжний, С.Г. Леушин
УДК 621.396.96
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті проаналізована можливість використання сучасних технологій передачі даних в основі яких покладено комбінацію багаточастотних та кодованих за часом сигналів з метою їх використання в системах дистанційного керування озброєнням для вирішення питання перешкодозахищеності радіолінії передачі даних від активних перешкод станцій радіоелектронної боротьби та постановників перешкод разової дії. Показана можливість зменшення впливу перешкод при використанні багаточастотних сигналів при раціональному виборі їх параметрів.


Ключові слова: система дистанційного керування озброєнням, багаточастотні сигнали, кодовані за часом сигнали, радіоканал, дротовий канал зв’язку
Бібліографічний опис для цитування:
Леонов І.Г., Рафальський Ю.І., Присяжний А.Є., Леушин С.Г. Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 1(53). С. 31-35. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.04.