1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Аналіз наукових і технологічних рішень з розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку

Аналіз наукових і технологічних рішень з розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку

А.В. Шишацький, Н.В. Лукова-Чуйко, П.В. Жук
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В зазначеній статті авторами проведений аналіз існуючих наукових і технологічних рішень щодо розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку. В ході проведеного аналізу встановлено, що управління чергами потоків інформації в системах військового радіозв’язку є одним з можливих технологічних рішень щодо підвищення завадозахищеності систем військового радіозв’язку. В ході проведеного дослідження визначено, що існуючий науково-методичний апарат не задовольняє вимогам, що до нього висуваються, в зв’язку з тим, що він не здатний адаптуватися до умов динамічної сигнально-завадової обстановки в каналі зв’язку та має високу обчислювальну складність. В ході проведеного дослідження авторами зазначеної статті використані основні положення теорії зв’язку, теорії масового обслуговування, теорії маршрутизації та управління потоками, а також теорії графів. В ході проведеного дослідження встановлено, що сучасні системи військового радіозв’язку є складними системами, функціонування які мають забезпечувати якісний обмін різнорідною інформацією між її вузлами, що з’єднані за допомогою відповідних каналів. Проведений аналіз показав, що мультисервісність, випадковий характер навантаження і динамічність процесів функціонування сучасних систем військового радіозв’язку, що істотно ускладнюють забезпечення ефективного розподілу обмежених канальних ресурсів. Для розробки методів розподілу канальних ресурсів доцільно використовувати апарат нечітких нейронних мереж, основними перевагами якого є здатність точного прогнозування вхідного навантаження і втрат пакетів, можливість автоматичного налаштування параметрів активного управління пакетними чергами та адекватної адаптації до динамічної зміни умов функціонування систем військового радіозв’язку. Отже, напрямком подальших досліджень слід вважати розробку метолів та методик управління потоками в системах військового радіозв’язку на основі апарату нечітких нейронних мереж.


Ключові слова: теорія масового обслуговування, управління чергами, маршрутизація, системи масового обслуговування, сигнально-завадова обстановка, нечітка нейрона-мережа, обчислювальна складність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шишацький А.В., Лукова-Чуйко Н.В., Жук П.В. Аналіз наукових і технологічних рішень з розподілу канальних ресурсів систем військового радіозв’язку. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 1(53). С. 55-60. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.08.