1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Метод вибору варіанта маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей з використанням кліткових автоматів

Метод вибору варіанта маршруту польоту ударних літаків для ураження наземних цілей з використанням кліткових автоматів

Є.С. Воробйов, М.А. Павленко, Е.Ю. Хлебников, М.Г. Гладишев
Аннотации на языках:


Анотация: У данній статті розглядається задача вибору варіанта маршруту польоту ударної авіації для ураження наземних цілей. Дане завдання відноситься до класу задач багатокритеріальної оптимізація і вимагає значних часових і обчислювальних ресурсів для свого вирішення. В роботі розроблено метод розв'язання даної задачі щодо пошуку оптимального маршруту з використання клітинного автомата на тривимірній моделі решітчастого газу. Основна відмінність розробленого методу полягає в уточненні властивостей тривимірної моделі клітинного автомата решітчастого газу, розробки нового підходу до обчислення ймовірності зміни положення клітини і визначення правил переходу до сусідніх елементів і розробки нових процедур переходу в них. Розроблений метод дозволяє будувати моделі з різним ступенем деталізації, що дозволяє регулювати час пошуку рішень і шукати рішення в окремих областях простору. У методі також проявляється можливості врахування властивостей повітряного простору, наприкладі зон підвищенного ризику, з допустимим ризиком та з мінімальним ризиком.


Ключевые слова: клітинний автомат, маршрут, маршрут польоту, оптимізація