1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 1(53)'2018
  5. Стан і напрямки розвитку мобільних цифрових радіорелейних систем

Стан і напрямки розвитку мобільних цифрових радіорелейних систем

В.М. Почерняєв, В.С. Повхліб
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовано недоліки існуючих вітчизняних засобів радіорелейного військового зв'язку. Метою роботи є формулювання шляхів вдосконалення мобільних цифрових радіорелейних станцій. Показано, що проблему розвитку військових систем цифрового радіорелейного зв'язку необхідно вирішувати комплексно. Представлені варіанти побудови мобільних комбінованих радіосистем СВЧ діапазону на прикладі цифрової тропосферно-радіорелейної станції. Сформульовано напрямки проведення дослідно-конструкторських робіт щодо вдосконалення військових засобів радіорелейного зв'язку.


Ключові слова: військові засоби радіорелейного зв'язку, мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція, транспортна мережа зв'язку