1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності

Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності

В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська
УДК 519.8+004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Пропонується методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання Повітряних Сил в умовах нестохастичної невизначеності при проведенні операції (бойових дій). Методика передбачає розгляд методичного підходу щодо оцінки доцільності прийняття рішень в умовах нестохастичної невизначеності, які формуються взаємовпливовістю факторів якісної ознаки будь-якої природної спрямованості. Концепція як основний замисел дослідження подається лінгвістичною змінною " доцільність включення зразка озброєння за призначенням у військовій операції". Проблема – оцінка достовірності застосування зразка озброєння за призначенням подається декомпозицією її в ієрархію. Вектора переваг факторів кожного рівня декомпозиції проблеми в ієрархію відповідають власним векторам матриць бінарних відношень факторів кожного рівня, що забезпечують однозначність їх визначення. Вектор переваг прийнятих нечітких змінних лінгвістичної змінною визначається за прийнятими замислами аналізу ієрархій. Функції належності нечітких підмножин, які відповідають нечітким змінним лінгвістичної змінної, подаються за лінійними залежностями як нечіткі трикутні числа, так і колоколовидними формами. Змістовність методики та її працездатність подаються на прикладі визначення чітких підмножин як рівнів доцільності прийняття рішень щодо включення до змістовності операції зразків озброєння при заданому α-рівні функції належності нечітких підмножин відповідних нечітких значень лінгвістичної змінної.


Ключові слова: лінгвістична змінна, нечіткі значення, функція належності, нестохастична невизначеність, доцільність прийняття рішень
Бібліографічний опис для цитування:
Методика оцінки доцільності прийняття рішень щодо включення зразка озброєння до угруповання повітряних сил в умовах нестохастичної невизначеності / В.М. Більчук, І.Г. Дзеверін, С.В. Лазебник, О.О. Хмелевська  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 30-40. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.03.