1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ

Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ

Д.В. Атаманський
УДК 621.396.96:551.501.815
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглядається точність визначення параметрів метеоутворень (МУ) системами міжперіодної обробки (МПО) сигналів імпульсних ДМРЛ в умовах заважаючого впливу відбиттів від місцевих предметів (МП). Описуються методика і результати аналітичного й експериментального порівняння точності оцінювання параметрів МУ при придушенні відбиттів від МП неадаптивними фільтрами різної структури. Показано, що ефект від їхнього використання залежить від середньої радіальної швидкості МУ, ширини спектра швидкостей (турбулентності) МУ, параметрів і структури неадаптивних фільтрів придушення (НФП). Установлено, що помилки вимірів параметрів МУ знижуються пропорційно збільшенню крутості й глибини зони режекції НФП, якщо спектри МУ перебувають поза цією зоною. Помилки істотно збільшуються, якщо ці спектри розташовані в зоні режекції фільтрів. Наведено рекомендації з вибору НФП і їхньому використанню в системах МПО існуючих і перспективних імпульсних ДМРЛ. Показано, що через складності у виборі параметрів НФП системи МПО повинні комплектуватися наборами фільтрів з різними параметрами й можливістю оперативного включення кожного з них у систему МПО.


Ключові слова: метеоутворення, місцеві предмети, неадаптивний фільтр придушення, коефіцієнт кореляції, імпульсний доплерівський метеорадіолокатор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Атаманський Д.В. Вплив відбиттів від місцевих предметів на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних ДМРЛ. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 2(31). С. 79-87. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.10.