1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція

Оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція

О.О. Ілляшенко
УДК 004.056[004.031.6:621.3]
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Робота присвячена аспектам оцінювання безпеки інформаційно-керуючих систем, які використовують програмовну логіку як об’єкт реалізацій основних функцій. Для виявлення всіх розбіжностей в процесах оцінювання та забезпечення безпеки розглянуто процесно-продуктну модель оцінювання безпеки. Наведено порівняння існуючих кейсів безпеки. Запропонована модифікована таксономія оцінювання безпеки систем на програмовній логіці. Вона заснована на термінології, прийнятої в області функціональної та інформаційної безпеки, а також оцінювання з використанням кейсів. Модифікацію нотації здійснено в аспекті розробці алгоритмізації процесу прийняття рішень щодо запевнення безпеки, що дозволяє зменшити невизначеність оцінки. Представлено результати розробки концепції оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням покращених кейсів запевнення інформаційної безпеки. Вона включає в себе нотацію, кейс-модель (покращений кейс запевнення інформаційної безпеки), яка заснована на представленій нотації, та кейс-технологію, в якості якої подається набір інструментів, послідовність дій і результат, представлений в формалізованому та доказовому вигляді.


Ключові слова: програмовна логіка, функціональна безпека, інформаційна безпека, кейс, покращений кейс запевнення інформаційної безпеки, запевнення, ASAC
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ілляшенко О. О. Оцінювання інформаційної безпеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція / О.О. Ілляшенко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 97-103. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.12.