1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Аналіз методів підвищення завадозахищеності багатоантенних систем військового радіозв’язку

Аналіз методів підвищення завадозахищеності багатоантенних систем військового радіозв’язку

С.В. Калантаєвська
Анотації на мовах:


Анотация: Досвід проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей свідчить, що існуючий рівень завадозахищеності багатоантенних систем військового радіозв’язку не задовольняє сучасним вимогам, що висуваються до їх функціонування. Більшість наявних публікацій описують лише окремий напрямок підвищення завадозахищеності багатоантенних систем військового радіозв’язку, проте зазначена інформація не систематизована та не створює узагальненого уявлення щодо можливих варіантів підвищення завадозахищеності зазначених систем. В результаті проведеного дослідження визначено основні методи підвищення завадозахищеності багатоантенних систем військового радіозв’язку. Встановлено, що більшість теоретичних набутків відомих авторів спрямовані на розробку оптимальних методів просторово-часового кодування, частотної адаптації та створення (вибір) високоефективних сигнально-кодових конструкцій. В зазначеній статті використані основні положення теорії завадозахищеності, теорії антен, завадостійкого кодування, сигнально-кодових конструкцій та інш. За результатами проведеного дослідження можна сказати, що багатоантенні системи військового радіозв’язку представляють собою багаторівневі просторовочастотно-часові сигнально-кодові конструкції. Беручи до уваги те, що засоби радіоелектронної боротьби підвищують рівень власної технологічної досконалості від багатоантенних засобів військового радіозв’язку вимагається комплексне використання механізмів підвищення завадозахищеності на кожному з рівнів та необхідне істотне удосконалення існуючих моделей, методів та методик підвищення завадозахищеності багатоантенних систем військового радіозв’язку.


Ключові слова: МІМО, системи радіозв’язку, радіоелектронне подавлення, радіоресурс, попереднє кодування, сигнально-кодові конструкції, завадозахищеність