1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Оцінка показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

Оцінка показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення

О.К. Климович
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Під час проведення бойових дій є актуальним завдання забезпечення зв'язку між органами управління в системі управління військами Збройних Сил України. З метою підвищення ефективності управління підрозділами виникає гостра необхідність в використанні оцінки найбільш істотних показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення. Результати дослідження існуючих методів та методик оцінки показників якості обслуговування розкривають їх обмежені можливості і визначають необхідність використання методу, більш зручного для оцінки показників якості обслуговування даної мережі. В статті розглядається метод оцінки показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення, який може бути використаний для поліпшення якості функціонування мережі. Оцінка значень показників якості обслуговування забезпечує реалізацію раціонального варіанта проведення контролю мережі за рахунок впливу параметрів пристроїв комутації, ліній зв’язку та стійких відмов (збоїв) і вибір оптимальної стратегії функціонування системи в складних умовах. В подальшому запропонований метод дозволяє на етапі проектування зробити науковообґрунтований вибір найбільш раціональних значень показників якості обслуговування і забезпечити прогноз результатів функціонування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення.


Ключові слова: якість обслуговування, система управління, мобільна телекомунікаційна мережа спеціального призначення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Климович О. К. Оцінка показників якості обслуговування мобільної телекомунікаційної мережі спеціального призначення / О.К. Климович  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 111-115. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.14.