1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Компараторна модель відповідності текстів та об'єктивних ситуацій, що описуються ними

Компараторна модель відповідності текстів та об'єктивних ситуацій, що описуються ними

Худаир Тамер Абед, Л.В. Шабанова-Кушнаренко
Анотації на мовах:


Анотация: На цей час мозок, як інструмент інтелектуальної діяльності, так і реалізовані їм при вирішенні функціональних цільових завдань моделі, вивчені досить не повно. Це є основним «гальмом» моделювання діяльності мозку. Без вирішення проблеми формального опису функціонально-цільових моделей інтелектуальної діяльності та алгоритмів їх реалізації принципово неможливе подальше просування в напрямку створення «інтелектуальних» систем обробки інформації. Досягнення успіхів у зазначеній галузі вимагає створення проблемно-орієнтованої методологічної та інструментальної бази вирішення проблеми формального опису, тобто ідентифікації моделей інтелектуальної діяльності. Одна з найважливіших задач теорії інтелекту полягає в тому, щоб об'єктивними фізичними методами отримати досить повний формальний опис суб'єктивних станів людини. Людський інтелект в функціональному відношенні дуже схожий з цифровою обчислювальною машиною і схильний до тим же обмеженням, що і будь-яка обчислювальна система. Так само, як і обчислювальна машина, людський інтелект здатний сприймати, перетворювати і формувати інформацію. Інформація, якою оперує людський інтелект, має вигляд слів, в ролі яких виступають тексти, чуттєві образи предметів. Роль входу інформації у людини виконують органи чуття, роль виходу інформації - органи руху й мови. Ці органи характеризуються кінцевої чутливістю і кінцевої роздільною здатністю, тому в кожен момент часу людина може сприймати сигнали (літери) тільки з кінцевого безлічі (алфавіту). Органи почуттів, руху і мови мають смугу пропускання, тому вони можуть передати інтелекту і від нього лише кінцеве число букв в одиницю часу. В теорії інтелекту розвивається загальний метод об'єктивного фізичного вивчення психологічних станів людини - метод компараторної ідентифікації. У даній роботі вивчається структура предиката компаратора.


Ключові слова: теорія інтелекту, кінцеві алгебри предикатів, ідентифікація компаратора