1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Д.Р. Сулейманов, А.А. Нікітін
УДК 355.588:347.132.15
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведено аналіз існуючих методів встановлення рівня прийнятного ризику для військ (сил) в надзвичайних ситуаціях (НС) та показано, що їх основні недоліки пов’язані з використанням значної кількості статистичних і імовірнісних показників і не можуть застосовуватися як експрес-методи в умовах планування застосування військ (сил) в умовах НС. Метою проведеного дослідження є визначення можливості і доцільності використання апарату оцінки ризиків під час здійснення спеціальних та специфічних дій військ (сил) в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Розглядається можливість комплексного пошуку рішень щодо застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків НС на основі оцінки ризику, яка на відміну від існуючих методик визначає рівень доцільності тих чи інших завдань і забезпечує мінімально припустиме ураження військ (сил) в НС. Запропоновано метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків НС. Метод дозволяє: оцінювати та обирати допустимі концентрації небезпечних речовин (доз) за заданим значенням прийнятного ризику; визначати величини граничних значень концентрації небезпечних речовин (доз) для військ (сил) в НС; визначати величини граничних значень часу перебування в зонах НС; розраховувати етапи та варіанти етапів операції (компанії) з ліквідації наслідків НС. Результати досліджень при оцінки ризиків дозволяють формувати науково-обґрунтовані рекомендації та пропонувати практичні заходи щодо досягнення прийнятного рівня ризику як для особового складу військ (сил), так і для населення, що потрапили під вплив небезпечних факторів НС.


Ключові слова: ризик, оцінка ризику, ліквідація наслідків, надзвичайні ситуації
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сулейманов Д. Р. Метод кількісного оцінювання ризику застосування військ (сил) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / Д.Р. Сулейманов, А.А. Нікітін  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 2(31). – С. 160-166. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.21.