1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів

Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів

С.В. Лєнков, О.В. Сєлюков, І.В. Толок, Є.С. Лєнков, Т.В. Бондаренко
Тематика статті: Загальні питання
УДК 681.3(07)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наведено опис математичної моделі процесів витрачання та поповнення ресурсу (ПВПР) угрупування складних технічних об'єктів. На додаток до розглянутого авторами раніше опису моделі введено формалізований опис угрупування, який включає до себе безліч технічних об'єктів угрупування; нормативні параметри витрачання та поповнення ресурсу об'єктів і поточний стан угрупування. Стан угрупування значною мірою визначається станом ресурсу об’єктів, що входять до нього. Ресурс окремого об'єкта визначається трьома параметрами: власним ресурсом (залишкове напрацювання), залишковим терміном служби і залишковою кількістю планових ремонтів, які повинні бути виконані на даному об'єкті до його списання. Модель ПВПР, що розроблена, реалізована програмно в середовищі програмування Delphi. Розроблена база даних (БД), що вбудована в модель, в якій зберігається вся інформація щодо угрупування, що моделюються. В БД може бути введена також інформація для реального угрупування, завдяки чому модель може бути використана для вирішення практичних завдань планування технічної експлуатації в конкретних угрупувань. БД моделі побудована на основі застосування локального сервера InterBase. Введена класифікація станів ресурсу угрупування, що визначає три класи станів: «новий», «врівноважений» і «старий». Наведені приклади результатів моделювання ПВПР, що наочно ілюструють можливості застосування розробленої моделі. На прикладах продемонстровано доцільність прагнення при організації експлуатації об'єктів угруповання до урівноваженого стану її ресурсу.


Ключові слова: ресурс і термін служби технічного об'єкта, склад і ресурс угрупування технічних об'єктів, плани ремонту, списання та поставок нових об'єктів, залишкова кількість планових ремонтів
Бібліографічний опис для цитування:
Лєнков С.В., Сєлюков О.В., Толок І.В., Лєнков Є.С., Бондаренко Т.В. Математична модель процесів витрачання та поповнення ресурсу угруповання складних технічних об'єктів. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 2(31). С. 174-181. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.23.