1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(31)'2018
  5. Методичні основи оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці

Методичні основи оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці

В.Ю. Мазур, О.В. Боровик
Тематика статті: Загальні питання
УДК 528.29
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Захищеність національних інтересів на державному кордоні залежить від ефективної організації оперативно-службової діяльності в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України (ДПСУ), загалом, і Морської охорони ДПСУ, зокрема. Попередні авторські дослідження вказали на причиннонаслідкову залежність розвитку Морської охорони ДПСУ від розбудови системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці (СВНО). Дослідження питань розбудови СВНО стосувалося наступних аспектів: формування методичних основ створення Концепції розбудови СВНО ДПСУ; функціонального аналізу варіантів створення єдиної СВНО; обґрунтування варіанту розбудови СВНО, який був би доцільним для запровадження в контексті забезпечення прикордонної безпеки; формування безпосередньо Концепції розбудови СВНО. Однак питання оцінки ефективності функціонування СВНО у вказаних дослідженнях залишилось поза увагою. У даній роботі здійснено обґрунтування методичних основ оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці в контексті забезпечення прикордонної безпеки. В запропонованій методиці відображено залежність ефективності досліджуваної системи від властивостей складових її елементів (технічного та людського), в ролі яких виступають різні суб’єкти висвітлення надводної обстановки в державі. Для кожного з елементів здійснено формалізацію впливу визначальних факторів на результат.


Ключові слова: Державна прикордонна служба України, система висвітлення надводної обстановки, ефективність, показник, критерій
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Мазур В.Ю., Боровик О.В. Методичні основи оцінки ефективності функціонування єдиної системи висвітлення надводної обстановки на морській ділянці. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 2(31). С. 182-189. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.31.24.