1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(56)'2018
  5. Підвищення ефективності оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів

Підвищення ефективності оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів

М.А. Калашник-Рибалко
УДК 621.7396:621.396.933(082):551.388
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті наведено обґрунтування комплексу критеріїв, прийнятних до оцінки різних варіантів побудови системи (показників якості) пілотажно-навігаційного комплексу (ПНК) літального апарату (ЛА) з визначенням критерію переваги. Обґрунтовано метод оптимізації. Наведено результати математичного моделювання обраного для дослідження пілотажно-навігаційного комплексу ЛА. Обрано оптимальні варіанти ПНК ЛА за сукупністю критеріїв з визначенням найбільш раціонального варіанту шляхом застосування пріоритетного критерію переваги з додатковим визначенням запасу функціональної стійкості. Наукова новизна отриманих результатів полягає у наступному: удосконалено методику підвищення ефективності функціонування ПНК ЛА в умовах дестабілізуючих впливів за допомогою реалізації синтезу його оптимально розподіленої структури шляхом застосування методів оптимізації за критерієм максимуму показника функціональної стійкості з обмеженням на вартість побудови системи. На відміну від існуючих запропонована методика дозволяє з множини допустимих варіантів обрати компромісний і водночас найбільш раціональний з урахуванням можливих позаштатних ситуацій в умовах дестабілізуючих впливів шляхом врахування ймовірнісного характера інтенсивності обміну інформацією як множини зв’язків між елементами системи ПНК.


Ключові слова: пілотажно-навігаційний комплекс, дестабілізуючі фактори, функціональна стійкість, синтез оптимально розподіленої структури
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Калашник-Рибалко М. А. Підвищення ефективності оптимально розподіленої структури пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату в умовах дестабілізуючих впливів / М.А. Калашник-Рибалко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 2(56). – С. 48-58. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.06.