Методика управління вимогами в гнучких методологіях

І.О. Ушакова, Г.В. Макарова
УДК 004.414.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті обґрунтована актуальність дослідження методики управління вимогами до програмних продуктів в гнучких методологіях на основі створення користувальницьких історій. Проведений аналіз застосування інструментарію для створення вимог в гнучких методологіях. Результати такого аналізу дозволяють досягти мети – дослідити процеси управління вимогами на основі історій користувачів. Показано, що в управлінні вимогами можна виділити чотири основних етап: створення, обговорення, підтвердження та структурування користувальницької історії. Розглянуті основні методи визначення пріоритетів, до яких віднесено: метод Кано, метод Парето, метод структурування функції якості (QFD) причинно-наслідкова діаграма (діаграма Ісікави) метод аналізу видів і наслідків відмов (FMEA); методи оцінювання, до яких віднесено метрику Story Point, та декомпозиції користувальницьких історій за такими патернами: послідовність дій, функціональні / нефункціональні вимоги, складність функціоналу, основні трудовитрати, складність інтерфейсу, варіації даних, операції управління, варіанти бізнес-правил. Обґрунтовуються переваги гнучкого підходу до управління вимогами на основі користувальницьких історій, якого дозволяє оперативно реагувати на зміни потреб користувачів, заощаджувати час та кошти на створення програмного продукту.


Ключові слова: гнучка методологія, програмна вимога, управління вимогами, історія користувача, патерн
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Ушакова І.О., Макарова Г.В. Методика управління вимогами в гнучких методологіях. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 2(56). С. 93-98. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.13.