1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(56)'2018
  5. Рефлексивне керування партнерськими відносинами при прийнятті рішень поліграфічними підприємствами

Рефлексивне керування партнерськими відносинами при прийнятті рішень поліграфічними підприємствами

Т.Ю. Андрющенко
УДК 658:004
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті подано аналіз концепції рефлексивногобтьт керування партнерськими відносинами в системах підтримки прийняття рішень поліграфічного підприємства (друкарні) з урахуванням інтересів стейкхолдерів. Відмічено, що партнерські відносини підприємства зі своїми стейкхолдерами відіграють важливу роль при прийнятті рішень на підприємствах, в тому числі і на поліграфічних. Вказано, що в залежності від того, які суб’єкти розглядаються як стейкхолдери, можливо розглядати різні моделі управління, що визначають форму управління об’єктом. При вираховуванні інтересів стейкхолдерів рефлексивне управління являється найбільше вдалою моделлю керування з точки зору врахування інтересів стейкхолдерів. В статті розглянуто функції рефлексії в процесі прийняття рішень. Для підтримки прийняття управлінських рішень використовуються різноманітні комп’ютерні програмні засоби класу СППР. Процес прийняття підприємством рішень, які б враховували інтереси стейкхолдерів – це складне завдання, яке не можна успішно вирішити без застосування економіко-математичних методів і моделей, реалізованих у комп’ютерних системах. В статті акцентується увага на тому, що системи підтримки прийняття рішень з рефлексивним керуванням відносинами з стейкхолдерами повинні мати дворівневу ієрархічну структуру і складатися з підсистеми координаційної та рефлексивної інформації та системи тактичної та оперативної інформації.


Ключові слова: прийняття рішень, концепції рефлексивного керування партнерськими відносинами, системи підтримки прийняття рішень
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Андрющенко Т. Ю. Рефлексивне керування партнерськими відносинами при прийнятті рішень поліграфічними підприємствами / Т.Ю. Андрющенко  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 2(56). – С. 148-152. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.56.22.

Whoops, looks like something went wrong.