1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(56)'2018
  5. Визначення розрахункової ефективності цивільних засобів індивідуального захисту фільтруючого типу

Визначення розрахункової ефективності цивільних засобів індивідуального захисту фільтруючого типу

В.В. Барбашин, В.Ю. Дубницький, Г.В. Фесенко, І.А. Черепньов, В.М. Базелюк, Є.М. Шпінда
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянута статистика надзвичайних ситуацій. Виявлена чітка загальносвітова тенденція щодо збільшення економічних збитків та кількості загиблих в техногенних і природних катаклізмах. Висловлено припущення щодо зниження ризику застосування хімічної зброї в ході бойових дій та щодо високої можливості виникнення вогнища хімічного зараження на території України саме в результаті аварій на потенційно небезпечних об'єктах. Проаналізовано стан хімічної безпеки та забезпечення населення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ). Запропоновано методику визначення розрахункової ефективності ЗІЗ фільтруючого типу. Змінними параметрами ЗІЗ прийняті наступні характеристики конструкції: максимальна інгаляційна токсодоза, що поглинається ЗІЗ, коефіцієнт підсмоктування до зони дихання; коефіцієнт підсмоктування до зони органів зору; заданий технічним завданням час захисної дії ЗІЗ. Постійними параметрами ЗІЗ, що задаються технічним завданням, є: значення порогової інгаляційної токсодози, значення порогової концентрації отруйної речовини (ОР) у разі впливу крізь органи дихання, значення порогової концентрації ОР у разі впливу крізь органи зору. Ефективність окремо взятого ЗІЗ визначена як імовірність виконання свого функціонального призначення з урахуванням усіх можливих шляхів проникнення ОР в організм людини. Цю величину запропоновано визначати як добуток імовірності виконання захисних функцій, фільтруючим пристроєм (коробкою), імовірності виконання захисних функцій з урахуванням підсмокутвання до зони дихання, імовірність виконання захисних функцій ЗІЗ з урахуванням підсмоктування до зони органів зору. Для визначення впливу малих змін змінних параметрів на ефективність ЗІЗ визначені еластичності кожного із співмножників по змінних параметрах. Обчислені абсолютні похибки співмножників в залежності від абсолютної похибки змінних параметрів. Для остаточної оцінки ефективності ЗІЗ, з урахуванням абсолютних похибок змінних параметрів, використана інтервальна арифметика з поданням чисел у системі центррадіус.


Ключові слова: наслідки надзвичайних ситуацій, хімічна обстановка, засоби індивідуального захисту фільтруючого типу, ефективність засобів індивідуального захисту, еластичність функції, абсолютна похибка функції, інтервальні обчислення, система центр-радіус