1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(27)'2011
  5. Метод формалізації задачі визначення напрямків ударів засобів повітряного нападу противника на основі автоматичної нечіткої класифікації

Метод формалізації задачі визначення напрямків ударів засобів повітряного нападу противника на основі автоматичної нечіткої класифікації

С.А. Олізаренко, О.В. Перепелиця, В.О. Капранов
Анотації на мовах:


Анотация: В статті представлено розроблений авторами в нечіткій постановці метод формалізації задачі визначення напрямків ударів засобів повітряного нападу противника у ході ведення бойових дій на основі використання евристичного методу нечіткої кластерізації Кутюр’є-Фьолєо. Наведено приклад практичного використання розробленого методу.


Ключові слова: автоматична класифікація, нечіткий кластерний аналіз, нечітка множина, нечітке покриття